Succes Med Omtanke ApS

Mennesker er virksomhedens vigtigste ressource

Ydelser

Her er de ydelser, jeg tilbyder

SMOT ikon gul
 • Ledelsesrådgivning
 • Organisationsudvikling
 • Samarbejde i salg og marketing
 • Netværks- og relationsopbygning
SMOT ikon gul
 • Personlig branding
 • Kommunikationsstrategi
 • Markedsføringsstrategi
 • LinkedIn forløb
SMOT ikon gul
 • Marketingprojektledelse
 • Kundecases
 • Kundeudtalelser
 • Pressemeddelelser
Ninna Møller SMOT møde

Skab succes med omtanke

Succes Med Omtanke ApS hjælper virksomheder og ejerledere med at skabe succes med omtanke for alle tre bundlinjer -mennesker, miljø og den økonomiske bundlinje. 

Jeg hedder Ninna Møller, stifter af Succes Med Omtanke ApS. Med en holistisk tilgang til organisationsudvikling, kommunikation, salg og marketing samarbejder jeg med ejerledere, der ser mennesker som virksomhedens vigtigste ressource til at opnå succes. 

Jeg hjælper jeg dig med at omsætte jeres ønsker og overordnede mål til handling, hvor der tages hensyn til alle aspekter af din virksomhed. Herunder interne ressourcer, økonomi og ansvarlig fremdrift. 

Det gør jeg som rådgiver, sparringspartner og projektleder. Jeg trækker på mit netværk og samarbejder med andre selvstændige og freelancere, når du har brug for hjælp til at komme i mål med opgaver inde for eks. marketing,  bæredygtighed, IT, trivsel på arbejdspladsen eller ESG-rapportering.

Oplever du, at det I har besluttet ikke bliver gennemført eller skaber de resultater som I havde sigtet efter? De seneste år er der kommet flere krav og regler, som virksomheder skal leve op til. Bl.a. databeskyttelse, timeregistrering, bæredygtighed og digitalisering. Det er  ressourcekrævende og kan være svært at løfte udelukkende med interne ressourcer. Derfor kan et strategisk samarbejde med en rådgiver og eksterne konsulenter være nøglen til fremdrift i din virksomhed.

Det du får i et samarbejde med Succes Med Omtanke

I et samarbejde med Succes Med Omtanke får du sparring, rådgivning og en handleplan, der sikrer at I får skabt de nødvendige handlinger og sammenhæng i jeres interne samarbejde, salgsarbejde, kommunikation og marketing. Det skaber udvikling og fremdrift på en hensigtsmæssig måde.

Har du brug for mere end et bureausamarbejde?

I et samarbejde med Succes med Omtanke får du en fortrolig sparringspartner i et langsigtet samarbejde, hvor fokus er på udvikling af din virksomhed, dine medarbejdere og dig som leder.

Din virksomhed og opgavemængden vokser. Sammen får vi lagt en plan, der sikrer, at du får uddelegeret de opgaver, der ikke længere skal ligge på dit bord.

Du sparer ressourcer ved at udlicitere opgaver efter behov frem for at ansætte specialister. 

Øger trivsel og arbejdsglæden, når du tilfører kompetencer, der giver både personlig og faglig udvikling.

Mindsker risiko for stresspåvirkning, da der er en klar handleplan med tydelige mål, som kan rapporteres ind til bestyrelsen.

Ninna Succes Med Omtanke SMOT

Jeg trækker på et bredt netværk af specialister inden for bl.a. kommunikation, marketing, bæredygtighed og forretningsudvikling, så du får:

Ninna Møller Succes Med Omtanke ApS

Værdier og samarbejde

Når du indgår et samarbejde med Succes Med Omtanke, er vores vigtigste opgave at skabe værdi for jer. 

Første skridt er at lære dig og din virksomhed at kende. Derfor starter et samarbejde altid med en uforpligtende, indledende samtale om jeres nuværende aktiviteter, ønsker og vi afstemmer jeres behov.

Jeg arbejder tæt sammen med dig for at udvikle en plan, der passer til din virksomheds behov, de menneskelige og økonomiske ressourcer, som I har til rådighed.

Mit udgangspunkt er altid at finde og starte med de “lavthængende frugter”. At gøre mere af det der virker og ændre eller helt stoppe det, som ikke giver jer eller jeres kunder og samarbejdspartnere værdi.

Sund fornuft, ordentlighed og transparens er det kompas vi styrer efter i Succes Med Omtanke. Både som mennesker og den måde vi ønsker at være med til at udvikle virksomheder og mennesker på. Det betyder, at et ord er et ord og vi overholder vores aftaler og tidsplaner.

Succes med omtanke -det gælder også i egen virksomhed

Da jeg startede som selvstændig i 2021 var det med et ønske om at skabe en virksomhed med omtanke, hvor jeg selv har fokus på alle tre bundlinjer.

Mit sociale bidrag er netværksfacilitering i form af NetWalk, hvor vi går sammen 1. gang om måneden fra Søndergade 21 i Horsens.

Jeg mindsker mit klimaaftryk ved at tager cyklen frem for bilen, når det er muligt. Jeg samarbejder med andre selvstændige for at fremme og understøtte iværksætteri og ønsker at bidrage aktivt til at skabe gode vilkår for iværksætteri og mindre virksomheder. Derfor engagerer jeg mig også som aktivt bestyrelsesmedlem i den lokale erhvervsforening Business Horsens og er repræsentantskabsmedlem i INSERO.

Jeg arbejder løbende på at forbedre og udvikle min virksomhed med omtanke. Jeg ser det som en proces, hvor jeg har fokus på ansvarlig fremdrift samtidig med at jeg tager valg, der fremmer min egen sundhed og trivsel.

Få det bedste samspil i din virksomhed SMOT

8700 Horsens
CVR: 44658496

© Succes Med Omtanke